Game da Mu

Game da Mu

Game da Mu

11Ciwon kansa yana da mahimmanci, amma ciwon yana haɓaka ta hanyar adipiscing, amma na ba shi lokaci don yanke shi don in yi wani babban aiki da zafi.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Su ne kebantattun makafi, ba sa gani, su ne suke barin nauyin da ke kansu zuwa ga laifin da ke kwantar da wahalhalun rai.

Ciwon kansa yana da mahimmanci, amma ciwon yana haɓaka ta hanyar adipiscing, amma na ba shi lokaci don yanke shi don in yi wani babban aiki da zafi.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Su ne kebantattun makafi, ba sa gani, su ne suke barin nauyin da ke kansu zuwa ga laifin da ke kwantar da wahalhalun rai.

Ciwon kansa yana da mahimmanci, amma ciwon yana haɓaka ta hanyar adipiscing, amma na ba shi lokaci don yanke shi don in yi wani babban aiki da zafi.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Su ne kebantattun makafi, ba sa gani, su ne suke barin nauyin da ke kansu zuwa ga laifin da ke kwantar da wahalhalun rai.

2cc050c5Ciwon kansa yana da mahimmanci, amma ciwon yana haɓaka ta hanyar adipiscing, amma na ba shi lokaci don yanke shi don in yi wani babban aiki da zafi.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Su ne kebantattun makafi, ba sa gani, su ne suke barin nauyin da ke kansu zuwa ga laifin da ke kwantar da wahalhalun rai.
Ciwon kansa yana da mahimmanci, amma ciwon yana haɓaka ta hanyar adipiscing, amma na ba shi lokaci don yanke shi don in yi wani babban aiki da zafi.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Wadanda suka makance ba masu kwadayi ba ne kuma ba sa gani, laifinsu ne wadanda suka bar ofisoshinsu, suna kwantar da hankulan ran da ke aikinsu.Domin a mafi yawan lokuta, kowane ɗayanmu zai zo aikin kowane nau'in aiki sai dai ya ci gajiyar manufofinsa.Amma zafin da ke cikin fim din irire ne don la'anta, a cikin jin dadi yana so ya kubuta daga radadin kasancewa cikin jin zafi, babu wani sakamako.Su ne kebantattun makafi, ba sa gani, su ne suke barin nauyin da ke kansu zuwa ga laifin da ke kwantar da wahalhalun rai.

Al'adun Kamfani

Abokan hulɗa

11